Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 550,000 480,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 450,000 350,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
350,000 200,000 0
.name.vn 100,000 50,000 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 280,000 280,000 228,800
.net 300,000 300,000 260,700
.org 350,000 350,000 284,900
.biz 320,000 350,000 361,900
.info 350,000 350,000 372,900
.asia 450,000 450,000 339,900
.mobi 500,000 500,000 434,500
.xxx 3,000,000 3,000,000 2,638,900
.tv 850,000 850,000 889,900
.co 850,000 820,000 783,200
.us 280,000 280,000 240,900
.eu 300,000 300,000 260,700
.site 900,000 900,000 834,900
.tel 400,000 400,000 317,900
.zone 800,000 800,000 690,800
.shop 900,000 900,000 834,900
.blog 800,000 800,000 691,900

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 50,000 300,000 50,000
.top 350,000 350,000 350,000
.in 500,000 500,000 500,000
.co.in 250,000 250,000 250,000
.firm.in 250,000 250,000 250,000
.net.in 250,000 250,000 250,000
.org.in 250,000 250,000 250,000
.com.co 850,000 850,000 850,000
.me 750,000 750,000 750,000
.online 950,000 950,000 950,000
.cc 800,000 780,000 800,000
.name 250,000 250,000 250,000
.gen.in 250,000 250,000 250,000
.ind.in 250,000 250,000 250,000
.tw 1,000,000 1,000,000 1,000,000
.land 750,000 750,000 750,000
.company 480,000 500,000 480,000
.gift 500,000 500,000 500,000
.marketing 781,000 781,000 781,000
.media 750,000 750,000 750,000
.ws 600,000 600,000 600,000